Kompleksowa kontrola procesu transportowego

Gwarantujemy kontrolę procesu transportowego na każdym jego etapie. Ponadto nadzorujemy stany wymiennych środków załadunkowych – palet, paleto – pojemników, opakowań wymagających kontroli sald. Dbamy o prawidłowość dokumentów oraz ich sprawny obieg. sell

Posiadamy uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Zamówienia

W celu zamówienia usługi logistycznej lub wyceny prosimy o kontakt:

v4l@v4l.pl →