Ładunki ADR
transport

Zajmujemy się transportem niebezpiecznych ładunków. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, oraz cysterny ADR.

Zapytaj o wycenę

Wyceń transport

Poznaj naszą ofertę

Chciałbyś zlecić profesjonalną obsługę? Masz towar do przewiezienia?
Nasz doświadczony zespół zorganizuje przewóz towaru dopasowany do Państwa wymagań i potrzeb.

Transport ADR
Spedycja ADR
Logistyka ADR

Oznaczenie ADR jest anglojęzycznym skrótem od (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa zapewnia regulację warunków przewozu ładunków oznaczonych jako niebezpieczne na terenie Unii Europejskiej. Głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa procesu logistycznego ładunków ADR na możliwie najwyższym poziomie. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości takie jak awarie lub wypadki, mogłyby nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla środowiska, ale także stwarzać niebezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego.

Jako ładunek niebezpieczny definiuje się materiały oraz przedmioty, których przewóz na podstawie przepisów transportowych jest zabroniony albo dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w tych przepisach. Poniżej znajdziecie Państwo klasyfikację materiałów niebezpiecznych, w podziale na poszczególne grupy / klasy:

Klasa 2 to gazy, wśród których wyróżniamy odpowiednio: gazy palne, gazy niepalne i nietrujące oraz gazy trujące. Ostatnie z nich są łatwo rozpoznawalne, ponieważ posiadają ikonę trupiej czaszki.

Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne -ich oznaczenie jest bardzo podobne do gazów palnych, jednakże nie znajdziemy tutaj dopisku “Flammable Gas”

Klasa 4 definiuje materiały zapalne – materiały stałe zapalne, materiały samozapalne oraz materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne.

Grupa 5 w skład której wchodzą (od lewej) materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne.

Grupa 6 na którą składają się materiały trujące oraz materiały zakaźne

Klasa 8 obejmująca materiały żrące

Klasa 9 to materiały i przedmioty niebezpieczne

Przepisy dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych pozwalają na usystematyzowanie tego procesu oraz dają konkretne wytyczne, w jaki sposób proces ten powinien przebiegać.

Jako firma transportowo-logistyczna, posiadamy w zespole spedytorów, specjalizujących się w organizacji transportu ADR. Współpracujemy wyłącznie z przewoźnikami i kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz szeroką wiedzę na temat przewozu ładunków niebezpiecznych. W razie wystąpienia jakichkolwiek awarii, nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie minimalizacji powstałych szkód oraz szybkiego reagowania. Regularnie organizujemy szkolenia dla naszych pracowników, którzy biorą następnie udział w egzaminach Państwowych.

Jeżeli Państwa firma poszukuje zaufanego i doświadczonego przewoźnika, który zajmie się kompleksową i bezpieczną organizacją transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi, firma V4L pragnie przedstawić swoją ofertę w tym zakresie. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce “Kontakt“, lub do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat organizacji transportu ADR oraz przygotują indywidualną ofertę.

Sprawdź również

Venture for Logistics

Profesjonalne rozwiązania w branży TSL.
Fachowa i szybka obsługa.
Szybka wycena

Kontakt