Przewóz ładunków ponadnormatywnych

Transport specjalistyczny ładunku ponadnormatywnego

Przewóz ładunków ponadnormatywnych

Przewóz ładunków ponadnormatywnych, zwanych również ponadgabarytowymi to proces kompleksowy, wymagający od spedytora szczególnej organizacji pracy. Transport takiego ładunku wiąże się na ogół z koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz wymaga spełnienia przez przewoźnika wielu dodatkowych kryteriów regulowanych przepisami prawnymi.

Realizując transport ponadnormatywny należy dopasować sprzęt oraz architekturę do warunków przewidzianych w zapisach prawnych konkretnego kraju. Normy polskie zakładają, iż masa całkowita transportu oraz pojazdu biorącego udział w przewozie nie mogą przekraczać łącznie 42 ton, a dopuszczalna szerokość ładunku wynosi 2,5m. Maksymalna długość zestawu ciągnika siodłowego wraz z naczepą to maksymalnie 16,5 metra, a dopuszczalna wysokość to 4 m.

Podczas transportu ładunków ponadnormatywnych wykorzystywane są pojazdy eskortujące, które nie tylko sygnalizują taki przewóz innym uczestnikom ruchu, ale także stanowią zabezpieczenie podczas ewentualnej kolizji. Wyróżniamy następujące klasy ładunku ponadnormatywnego:

Wycena transportu ładunków ponadnormatywnych jest bardzo skomplikowana, ponieważ zakłada nie tylko kalkulację odległości, ale przede wszystkim w jakich krajach ma się odbywać transport. Każdy podmiot biorący udział w realizacji takiego transportu musi spełniać określone warunki oraz posiadać odpowiednie zezwolenia. Jednym z najważniejszych czynników przy takim transporcie jest bezpieczeństwo, dlatego decydujemy się na współpracę wyłącznie z podmiotami cieszącymi się nienaganną reputacją w branży.

Sprawdź również

Venture for Logistics

Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy
najlepsze rozwiązanie.

Kontakt